FİNANSAL BİLGİLER

Açıklama
  Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurtdışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da Döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Hesap Kesim Tarihi Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi Ekstrenizde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %10'u kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır.
Faiz ve Ücret Hesaplama
 • Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %1,84'tür. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır
 • Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir.1 Ocak 2017 itibari ile gecikme faiz oranı %2,34'tür
 • Nakit Avans Faizi: Yurt içi bankamızdan %3,75 + 6,80 TL, diğer bankalardan %3,75 + 9,10 TL, yurtdışı %3,75 + 3,60 USD, %3,75 + 2,40 EUR nakit çekim ücreti alınmaktadır.
 • Limit Aşım Ücreti: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım ücreti uygulanır.Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Taksitli Nakit Avans

Ticari Kartlar ile 500 TL'den başlayan Taksitli Nakit Avansınızı %1,84 aylık faiz oranıyla 2-12 ay arası dilediğiniz taksit seçenekleri ile kullanın, tüm nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayın.

Taksitli Nakit Avans Kullanabileceğiniz kanallar:

 • 3000'e yakın Garanti Paramatik'ten
 • İnternet Şubesi
 • Alo Garanti
  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması*** Yurtdışında yapılan harcamalar, Kartlı Sistem Kuruluşlarının uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak takas para birimine çevrilir. Bu bedel hesap kesim tarihindeki Garanti Bankası Gişe Döviz satış kurundan TL'ye çevrilir ve
%1,5 oranında komisyon eklenerek ekstrenize yansıtılır.
Euro ödemeli ekstrelerde Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrelerde ise USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1,5 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD'ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise ekstre ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış Kuru'ndan çevrilerek TL olarak yansıtılır. Yurtdışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD ekstrenizdeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde kalan tutar, son ödeme tarihini takip eden gün, Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL’ye çevrilir.
Minimum Ödeme tutarı 5 Aralık 2016 tarihi itibari ile
dönem borcunuzun %10’u kadarıdır.
Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz Hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.
Gecikme Bildirim ücreti: Gecikme bildirim ücreti her bir bildirim için 6,20 TL'dir.
Limit Aşım Ücreti
Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın , %7,5’i kadar (min. 2TL) limit aşım ücreti uygulanır. Ayrıca kredi limitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.
Esnek Limit Kullanım Ücreti
Miles&Smiles Business kartların ilgili ekstre dönemi boyunca, dönem içi borcuna ödeme yapılmak suretiyle kart limitinin üzerinde harcama yapan müşterilere, ekstre dönemi boyunca limiti aşan kısım için, 28.09.2015 tarihinden itibaren %0,5 oranında “Esnek Limit Kullanım Ücreti” uygulanmaktadır.
Kart Yenileme
Ücreti:
Kayıp/çalıntı nedeni ile kartlarınızın 1 takvim yılı içinde 2 ve üzeri adette değişmesi durumunda müşteri bazında her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır.

Vergi, SGK ve tek seferlik fatura ödeme ücreti 75 TL’den az ödemeler için 1,5 TL, 75 TL ve üzeri ödemeler için ödeme tutarının %2 olarak güncellenmiştir.

Yıllık Program Ücreti
Bonus Business : 135 TL (11,25 TL x 12)
Bonus Business American Express : Bağlı:36 TL Ayrı:171 TL
Miles&Smiles Business Card : 240 TL
American Express Business Card : 90 $
American Express Gold Business Card : 120 $
Filo Card : 135 TL
Corporate Card Silver : 125 TL
Corporate Card Gold : 125 TL

1 Ocak 2017 itibari ile nakit faizi %1,84; akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanmaktadır.

Bonus Business ve Bonus Business American Express için aylık ödeme tercih edilirse aylık kart aidatı ilk işlem sonrasında 12 ay boyunca yansıyacaktır, yıllık ödeme seçeneği tercih edilirse toplam kart aidatı 1 yılın sonunda karta yansır.

Filo, Corporate Card Silver, Corporate Card Gold kartlarının yıllık kart aidatı 1 yılın sonunda kartlarına yansır.

Miles&Smiles Business American Express Business, American Express Gold Business kartları için ise toplam kart ücreti ilk ekstrede karta borç olarak yansıtılır.

EKSTRENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ekstre bilgileriniz için : 444 0 333 Alo Garanti Hattı'nı arayabilir, Garanti Paramatiklerden yazılı döküm alabilir, www.garanti.com.tr İnternet Şubesi'nden yararlanabilirsiniz.

İŞLEM BİLGİLERİ

Ortak Kart Ödenmiş İşlemler : Son dönemde kartınızla yaptığınız harcamalara ait yaptığınız ödemelerinizin detayı belirtilir. Eğer vade tarihinden sonra ödeme yapılmışsa uygulanan faiz detayı ve toplamını da görebilirsiniz.

Ortak Kart İleri Vadeli İşlemler : Ortak Kartınızla son dönemde yada daha önceki dönemlerde yapmış olduğunuz ileri vadeli harcamalar ve vade tarihleri belirtilir.

Ortak Kart vadesi gelip ödenmeyen işlemler : Vade tarihinde toplam tutarı ödenmeyen harcamalara ait tutar, faiz, ödeme ve toplam borç tutarı gibi detaylı bilgiler belirtilir.

FAİZ BİLGİLERİ

 • Faiz her işlem üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.
 • Faiz; vade tarihinde ödenmesi gereken bakiyenin, ödeme yapılmadığı durumda ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük olarak hesaplanır.
 • Dönem borcunuz için uygulanacak faiz oranı; işlem vadesi geldikten sonra son ödeme tarihine kadar %1,84, Son Ödeme Tarihinden sonra ise %2,34’tür.
 • İşlem tarihinden vade tarihine kadar geçen sürede faiz uygulanmamaktadır.
 • Faize faiz uygulanmaz, sadece anapara borcunuza faiz uygulanır.

İşlem tarihi: Kartınız ile alışveriş yaptığınız tarihtir.

Vade tarihi: Alışveriş yaparken POS üzerinden işyeri tarafında girilerek belirlenen, işlem tutarının ödenmemesi durumunda faiz uygulamasının başlayacağı tarihtir.

FAİZ VE ÜCRETLER TABLOSU

Alışveriş faizi: Vadesinde ödenmeyen borçlara uygulanan faiz oranıdır.

BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi): Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarı üzerinden hesaplanır. Oranı %5'tir.

*Faiz oranlarını görmek için lütfen ekstrenizin ön yüzüne bakınız.

GARANTİ ORTAK KART YILLIK ÜYELİK ÜCRETLERİ

Üyelik Ücreti : 85 TL

*Kart ücretiniz ilk işleminiz ile birlikte vadesi ilk hesap kesim tarihiniz olmak üzere yıllık olarak alınır.

1 Ocak 2017 itibari ile dönem borcunuz için uygulanacak faiz oranı; işlem vadesi geldikten sonra son ödeme tarihine kadar %1,84, Son Ödeme Tarihinden sonra ise %2,34’tür.

ÖDEME VE FAİZ BİLGİLERİ
 • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
 • Son ödeme tarihinde, ekstrenizde yer alan borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.
 • Nakit avansa ise günlük faiz uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz, sadece ana para borcuna faiz uygulanır.
 • Son ödeme tarihinizde mesai bitimine kadar dönem borcunun ödenmemesi halinde, kartınızın gecikmeye girmemesi için asgari ödeme tutarı kartınızın bağlı bulunduğu hesaptan, bu hesapta yeterli tutarın olmaması veya kartın bağlı bulunduğu bir hesabınızın olmaması durumunda farklı bir ödeme oranı belirlenmiş olması halinde bu tutar, Banka nezdindeki diğer hesaplarınızdan Banka'ca resen tahsil edilecektir.
Hesap Kesim Tarihi : Ekstrenizin hazırlandığı tarih.
Son Ödeme Tarihi : Ekstrenizde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarih
Minimum Ödeme Tutarı : Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır.
Erken Ödeme Tarihi : Erken Ödeme indirimi alabilmeniz için ödeme yapmanız gereken ve ekstrenizde belirtilen tarih.
Kredilendirilen Tutar : Ekstrenizdeki ödediğiniz kısımdan kalan tutarın, bir sonraki ekstrenize  devr edildiği  tutardır.
FAİZ VE ÜCRETLER TABLOSU

 

Açıklama

Alışveriş Faizi Borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar öderseniz (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranları şu şekildedir. Bildirilen faiz oranlarına BSMV dahil değildir.1 Ocak 2017 itibari ile akdi faiz oranı %1,84'tür
Gecikme Faizi %2,34 Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %1,84 Kartınızla yaptığınız nakit çekim ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemler için işlem tarihinden itibaren  ödeme tarihine kadar işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Ücreti Yurtiçi  Bankamızdan %3,75 + 6,80 TL Diğer bankalardan %3,75 + 9,10 TL Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir.
Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
Yurtdışı %3,75 + 3,60 USD
%3,75 + 2,40 EURO
Taksitli Nakit Avans Ücreti %3,75 + 8 TL
Limit Aşım Ücreti Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (min. 2TL) limit aşım ücreti uygulanır. Ayrıca kredi lmitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.
Yıllık Üyelik Ücreti: Easy'nin üyelik ücreti aylık 12 TL olarak ilk işlem sonrasında 12 ay boyunca yansıtılacaktır, toplamda 144 TL'dir. Kartın kapatılması durumunda ileriye dönük tüm borçlar peşin olarak yansıtılır.
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Yasa gereği faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %5 olarak hesaplanır.
ÖDEME VE FAİZ BİLGİLERİ
 • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
 • Son ödeme tarihinde, ekstrenizde yer alan borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.
 • Nakit avansa ise günlük faiz uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz, sadece ana para borcuna faiz uygulanır.
 • Son ödeme tarihinizde mesai bitimine kadar dönem borcunun ödenmemesi halinde, kartınızın gecikmeye girmemesi için asgari ödeme tutarı kartınızın bağlı bulunduğu hesaptan, bu hesapta yeterli tutarın olmaması veya kartın bağlı bulunduğu bir hesabınızın olmaması durumunda farklı bir ödeme oranı belirlenmiş olması halinde bu tutar, Banka nezdindeki diğer hesaplarınızdan Banka'ca resen tahsil edilecektir.
Hesap Kesim Tarihi : Ekstrenizin hazırlandığı tarih.
Son Ödeme Tarihi : Ekstrenizde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarih
Minimum Ödeme Tutarı : Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır.
Erken Ödeme Tarihi : Erken Ödeme indirimi alabilmeniz için ödeme yapmanız gereken ve ekstrenizde belirtilen tarih.
Kredilendirilen Tutar : Ekstrenizdeki ödediğiniz kısımdan kalan tutarın, bir sonraki ekstrenize  devr edildiği  tutardır.
KARTINIZIN YURTDIŞINDA KULLANIMI
 

TL ÖDEMELİ EKSTRE

DÖVİZ ÖDEMELİ EKSTRE

Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurtdışı harcamalarınız için Yeni Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Döviz Borcu Hesaplanması Yurtdışında yapılan harcamalar, Kartlı Sistem Kuruluşlarının uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak takas para birimine çevrilir. Bu bedel hesap kesim tarihindeki Garanti Bankası Gişe Döviz satış kurundan TL'ye çevrilir ve
%1,5 oranında komisyon eklenerek ekstrenize yansıtılır.
Euro ödemeli ekstrelerde Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrelerde ise USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1,5 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD'ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise ekstre ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış Kuru'ndan çevrilerek TL olarak yansıtılır. Yurtdışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD ekstrenizdeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde kalan tutar, son ödeme tarihini takip eden gün, Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru uzerinden TL'ye çevrilir.
Minimum Ödeme Tutarı 5 Aralık 2016 tarihi itibari ile dönem borcunuzun %10’u kadarıdır. Minimum Ödeme Tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplanmasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.
Garanti Ticari Kartlar

1 Ocak 2017 itibari ile nakit faizi %1,84; akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanmaktadır.