ARAMA

DESTEK

Finansal Bilgiler

Ticari Kartlar
Açıklama
  Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurtdışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da Döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Hesap Kesim Tarihi Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi Ekstrenizde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %10'u kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır.
Faiz ve Ücret Hesaplama
 • Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %1,84'tür. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır
 • Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir.1 Ocak 2017 itibari ile gecikme faiz oranı %2,34'tür
 • Nakit Avans Faizi: Yurt içi bankamızdan %3,75+6 TL, diğer bankalardan %3,75+8 TL, yurtdışı %3,75+3,60 USD, %3,75+2,40 EUR nakit çekim ücreti alınmaktadır.
 • Limit Aşım Ücreti: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım ücreti uygulanır.Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Taksitli Nakit Avans

Ticari Kartlar ile 500 TL'den başlayan Taksitli Nakit Avansınızı %1,84 aylık faiz oranıyla 2-12 ay arası dilediğiniz taksit seçenekleri ile kullanın, tüm nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayın.

Taksitli Nakit Avans Kullanabileceğiniz kanallar:

 • 3000'e yakın Garanti Paramatik'ten
 • İnternet Şubesi
 • Alo Garanti

 

  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması*** Yurtdışında yapılan harcamalar, Kartlı Sistem Kuruluşlarının uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak takas para birimine çevrilir. Bu bedel hesap kesim tarihindeki Garanti Bankası Gişe Döviz satış kurundan TL'ye çevrilir ve
%1,5 oranında komisyon eklenerek ekstrenize yansıtılır.
Harcamanın yapıldığı para cinsi ile ödemenin yapılacağı para cinsinin aynı olması durumunda harcamalar kredi kartına işlem tutarı kadar yansıtılır. Farklı olması durumunda, harcama Kartlı Sistem Kuruluşlarının uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak takas para birimine çevrilir ve Garanti Bankası kurundan talep edilen ekstre para birimine çevrilir ve %1,5 oranında komisyon eklenerek ekstrenize yansıtılır.
Minimum Ödeme tutarı 5 Aralık 2016 tarihi itibari ile
dönem borcunuzun %10’u kadarıdır.
Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz Hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun %100'ünü ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, hesap kesim tarihinde Garanti Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir. Ödemediğiniz tutara hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi uygulanarak TL ekstrenize yansıtılır.
Gecikme Bildirim ücreti: Gecikme bildirim ücreti her bir bildirim için 5,50 TL'dir.
Limit Aşım Ücreti
Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın , %7,5’i kadar (min. 2TL) limit aşım ücreti uygulanır. Ayrıca kredi limitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.
Esnek Limit Kullanım Ücreti
Miles&Smiles Business kartların ilgili ekstre dönemi boyunca, dönem içi borcuna ödeme yapılmak suretiyle kart limitinin üzerinde harcama yapan müşterilere, ekstre dönemi boyunca limiti aşan kısım için, 28.09.2015 tarihinden itibaren %0,5 oranında “Esnek Limit Kullanım Ücreti” uygulanmaktadır.
Kart Yenileme
Ücreti:
Kayıp/çalıntı nedeni ile kartlarınızın 1 takvim yılı içinde 2 ve üzeri adette değişmesi durumunda müşteri bazında her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır.

Vergi, SGK ve tek seferlik fatura ödeme ücreti 75 TL’den az ödemeler için 1,25 TL, 75 TL ve üzeri ödemeler için ödeme tutarının %1,75’i olarak güncellenmiştir.

Yıllık Program Ücreti
Bonus Business 114 TL (9,5 TL x 12)
Bonus Business American Express: Bağlı:30 TL Ayrı:144 TL
Miles&Smiles Business Card : 205 TL
American Express Business Card : 90 $
American Express Gold Business Card : 120 $
Filo Card : 114 TL
Corporate Card Silver: 110 TL
Corporate Card Gold: 110 TL

1 Ocak 2017 itibari ile nakit faizi %1,84; akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanmaktadır.

Ortak Kart

EKSTRENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ekstre bilgileriniz için : 444 0 333 Alo Garanti Hattı'nı arayabilir, Garanti Paramatiklerden yazılı döküm alabilir, www.garanti.com.tr İnternet Şubesi'nden yararlanabilirsiniz.

İŞLEM BİLGİLERİ

Ortak Kart Ödenmiş İşlemler : Son dönemde kartınızla yaptığınız harcamalara ait yaptığınız ödemelerinizin detayı belirtilir. Eğer vade tarihinden sonra ödeme yapılmışsa uygulanan faiz detayı ve toplamını da görebilirsiniz.

Ortak Kart İleri Vadeli İşlemler : Ortak Kartınızla son dönemde yada daha önceki dönemlerde yapmış olduğunuz ileri vadeli harcamalar ve vade tarihleri belirtilir.

Ortak Kart vadesi gelip ödenmeyen işlemler : Vade tarihinde toplam tutarı ödenmeyen harcamalara ait tutar, faiz, ödeme ve toplam borç tutarı gibi detaylı bilgiler belirtilir.

FAİZ BİLGİLERİ

 • Faiz her işlem üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.
 • Faiz; vade tarihinde ödenmesi gereken bakiyenin, ödeme yapılmadığı durumda ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük olarak hesaplanır.
 • Dönem borcunuz için uygulanacak faiz oranı; işlem vadesi geldikten sonra son ödeme tarihine kadar %1,84, Son Ödeme Tarihinden sonra ise %2,34’tür.
 • İşlem tarihinden vade tarihine kadar geçen sürede faiz uygulanmamaktadır.
 • Faize faiz uygulanmaz, sadece anapara borcunuza faiz uygulanır.

İşlem tarihi: Kartınız ile alışveriş yaptığınız tarihtir.

Vade tarihi: Alışveriş yaparken POS üzerinden işyeri tarafında girilerek belirlenen, işlem tutarının ödenmemesi durumunda faiz uygulamasının başlayacağı tarihtir.

FAİZ VE ÜCRETLER TABLOSU

Alışveriş faizi: Vadesinde ödenmeyen borçlara uygulanan faiz oranıdır.

BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi): Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarı üzerinden hesaplanır. Oranı %5'tir.

*Faiz oranlarını görmek için lütfen ekstrenizin ön yüzüne bakınız.

GARANTİ ORTAK KART YILLIK ÜYELİK ÜCRETLERİ

Üyelik Ücreti : 75 TL

*Kart ücretiniz ilk işleminiz ile birlikte vadesi ilk hesap kesim tarihiniz olmak üzere yıllık olarak alınır.

1 Ocak 2017 itibari ile dönem borcunuz için uygulanacak faiz oranı; işlem vadesi geldikten sonra son ödeme tarihine kadar %1,84, Son Ödeme Tarihinden sonra ise %2,34’tür.

Easy Card

ÖDEME VE FAİZ BİLGİLERİ
 • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
 • Son ödeme tarihinde, ekstrenizde yer alan borcunuzun tamamını ödemediğiniz durumda, toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.
 • Nakit avansa ise günlük faiz uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz, sadece ana para borcuna faiz uygulanır.
 • Son ödeme tarihinizde mesai bitimine kadar dönem borcunun ödenmemesi halinde, kartınızın gecikmeye girmemesi için asgari ödeme tutarı kartınızın bağlı bulunduğu hesaptan, bu hesapta yeterli tutarın olmaması veya kartın bağlı bulunduğu bir hesabınızın olmaması durumunda farklı bir ödeme oranı belirlenmiş olması halinde bu tutar, Banka nezdindeki diğer hesaplarınızdan Banka'ca resen tahsil edilecektir.
Hesap Kesim Tarihi Ekstrenizin hazırlandığı tarih.
Son Ödeme Tarihi Ekstrenizde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarih
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır.
Erken Ödeme Tarihi Erken Ödeme indirimi alabilmeniz için ödeme yapmanız gereken ve ekstrenizde belirtilen tarih.
Kredilendirilen Tutar Ekstrenizdeki ödediğiniz kısımdan kalan tutarın, bir sonraki ekstrenize  devr edildiği  tutardır.
FAİZ VE ÜCRETLER TABLOSU

 

Açıklama

Alışveriş Faizi Borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar öderseniz (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranları şu şekildedir. Bildirilen faiz oranlarına BSMV dahil değildir.1 Ocak 2017 itibari ile akdi faiz oranı %1,84'tür
Gecikme Faizi %2,34 Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %1,84 Kartınızla yaptığınız nakit çekim ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemler için işlem tarihinden itibaren  ödeme tarihine kadar işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Ücreti Yurtiçi  Bankamızdan %3,75 + 6 TL Diğer bankalardan %3,75+8 TL Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir.
Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
Yurtdışı %3,75 + 3,60 USD
%3,75 + 2,40 EURO
Taksitli Nakit Avans Ücreti %3,75 + 8 TL
Limit Aşım Ücreti Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (min. 2TL) limit aşım ücreti uygulanır. Ayrıca kredi lmitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.
Yıllık Program Ücreti: Easy'nin program ücreti aylık 10 TL olarak ilk işlem sonrasında 12 ay boyunca yansıtılacaktır, toplamda 120 TL'dir. Kartın kapatılması durumunda ileriye dönük tüm borçlar peşin olarak yansıtılır.
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Yasa gereği faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %5 olarak hesaplanır.
KARTINIZIN YURTDIŞINDA KULLANIMI
 

TL ÖDEMELİ EKSTRE

DÖVİZ ÖDEMELİ EKSTRE

Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurtdışı harcamalarınız için Yeni Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Döviz Borcu Hesaplanması TL ödemeli ekstrelerde, yurtdışı harcamalrınız, hesap kesim tarihinden bir sonraki güne ait Gişe satış döviz kurundan TL'ye çevirili ve %1.5  oranında komisyon eklenerek ekstrenize yansıtılır. Döviz ödemeli ekstrelerde yapmış olduğunuz harcamalar yapıldıktan sonra, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşların belirlediği kur esas alınarak öncelikli olarak ABD Doları'na çevrilir ve %1.5 oranında komisyon uygulanır. Döviz ödemeli ekstrenizde Euro, ABD Doları harcamaları olduğu gibi yansıtılır.
Minimum Ödeme Tutarı 5 Aralık 2016 tarihi itibari ile dönem borcunuzun %10’u kadarıdır. Minimum Ödeme Tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplanmasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun %100'ünü ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, hesap kesim tarihinde Gişe satış döviz kuru üzerinden TL'ye çevirlir. Ödemediğiniz tutara hesap kesim tarihnden itibaren bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi uygulayarak  TL ekstrenize yansıtılır.
Garanti Ticari Kartlar

1 Ocak 2017 itibari ile nakit faizi %1,84; akdi faiz %1,84; gecikme faizi %2,34 olarak uygulanmaktadır.