Yurt Dışı Kullanım Detayları

Yurt Dışı Kullanım Detayları

  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması* Yurtdışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapılması fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen tutarı TL'ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış kurunun %1.6015 fazlası kullanılır ve ekstrene yansıtılır. Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli hesap özetlerinde ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1.6015 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise ekstre ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış kurundan çevrilerek TL olarak yansıtılır. Yurtdışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD ekstrendeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde kalan tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde borcun ekstre edildiği tarihteki Bankamız Gişe Döviz Satış kuru üzerinden TL'ye çevrilir.
Minimum Ödeme Tutarı Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Minimum ödeme tutan borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, bir sonraki hesap kesim tarihinde borcun ekstre edildiği tarihteki Bankamız Gişe Döviz Satış kuru üzerinden TL' ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.