Yurt Dışı Kullanım Detayları

Yurt Dışı Kullanım Detayları

  TL ÖDEMELİ EKSTRE DÖVİZ ÖDEMELİ (EURO veya USD) EKSTRE
Döviz Borcunun Hesaplanması* Yurt dışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapıldığı fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD’ye çevrilerek Bankamıza iletilir (Sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro olarak Bankamıza iletilmektedir.). Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen tutar, işlemin Bankamıza yansıtıldığı tarihte ilgili karta ilişkin web sayfasında tarafımızdan ilan edilen günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde Ekstrenize yansıtılır. Euro ödemeli ekstrelerde sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrelerde ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para birimlerinden yapılan harcamalarınız, uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurlardan USD’ ye çevrilir ve bu kuruluşlar tarafından Bankamıza iletilen bedeller kartınıza yansıtılır. Yurt dışı nakit çekim işlemleriniz ise işlem kaydının Bankamız’a ulaştığı tarihte Bankamız tarafından ilgili karta ilişkin web sayfasında ilan edilen günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru uygulanarak TL olarak ekstrenize yansıtılır. Yurt dışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. EUR veya USD ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı, son ödeme tarihi takip eden ilk günde borcun ekstrenize yansıtıldığı (hesap kesim tarihinde) tarihte ilgili karta ilişkin web sayfasında tarafımızdan ilan edilen günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde Ekstrenize yansıtılır.
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Minimum Ödeme Tutarı borcunuzun tamamıdır.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, borcun ekstre edildiği tarihteki ilgili karta ilişkin web sayfasında tarafımızdan ilan edilen günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.

Döviz Kuru Bilgisi

  Dolar Euro